1. कर्क
 2. मूर्ख
 3. गर्ग
 4. अर्घ
 5. चर्चा
 6. मूर्छा
 7. ऊर्जा
 8. स्पार्टा
 9. हर्ड
 10. सम्पूर्ण
 11. मूर्तिमान
 12. निरर्थक
 13. आर्द्रता
 14. निर्धन
 15. अर्पित
 16. अर्बुद
 17. निर्भय
 18. निर्मर्म
 19. आर्य
 20. निर्लिप्त
 21. निर्विकार
 22. दर्शनार्थी
 23. शीर्ष
 24. अर्हित